Jak podejmować decyzję o inwestowaniu?

Form inwestowania jest bardzo dużo. Najczęściej dzielimy je na rzeczowe i finansowe. Są też bardziej rozbudowane podziały. Każdy, kto posiada określoną kwotę pieniędzy do zainwestowania musi się zastanowić, czy będą to nieruchomości, dzieła sztuki, kosztowności, akcje na giełdzie, obligacje, papiery wartościowe, waluty obce, a może coś jeszcze innego. Możliwości jest więc sporo. Przed podjęciem decyzji trzeba więc zadać sobie kilka pytań i na podstawie odpowiedzi zdecydować się na rodzaj inwestycji. Przede wszystkim zastanówmy się, jaki cel ma nasza inwestycja. Na czym nam najbardziej zależy. Czy na zwiększeniu kapitału, który już mamy, czy na jego pomnożeniu, a może na otrzymywaniu stałego, chociaż niedużego dochodu. Kolejne pytanie musi dotyczyć czasu, na jaki chcemy unieruchomić nasze pieniądze. Inwestując bowiem nasze pieniądze, nie mamy do nich bezpośredniego dostępu w każdym momencie. Jeśli mamy pieniądze w banku, to w każdej chwili możemy je wypłacić. Wycofanie inwestycji nie jest już takie proste. Jeśli na przykład kupiliśmy mieszkanie, to jego sprzedaż nie musi być wcale szybka i prosta. Stąd też pytanie: na jaki czas możemy zainwestować swoje pieniądze. Oczywiście przyszłych inwestorów interesuje najbardziej zysk, jaki mogą osiągnąć. Jest on inaczej nazywany stopą zwrotu. Każda inwestycja przynosi inny zysk. Bywa, że ten zysk jest z góry określony. Jeszcze częściej nie można do końca powiedzieć, ile będzie wynosić. Bywa i tak, że nie ma spodziewanych zysków, a występują straty. Inwestor musi się z tym wszystkim liczyć. Dla inwestorów niezwykle ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zależy nam na osiąganiu stabilnego i pewnego zysku, zainwestujemy bezpiecznie, na przykład w państwowe obligacje. Jeśli nie zależy nam na bezpieczeństwie, a oczekujemy szybkiego i wymiernego przypływu gotówki, wybierzemy na przykład akcje lub handel walutami. Tu można w krótkim czasie zyskać finansowo, ale trzeba też przygotować się na ewentualne straty. Ostatnim istotnym czynnikiem jest płynność, czyli możliwość szybkiej rezygnacji z danej inwestycji i zamiany jej na gotówkę, jeśli nastąpi taka konieczność. Łatwo można sprzedać akcje na giełdzie, więc ich płynność jest duża, ale sprzedaż nieruchomości w szybkim czasie i zyskiem, może okazać się znacznie trudniejsza. Każdy z nas indywidualnie podejmuje decyzje biorąc pod uwagę cel, czas, bezpieczeństwo, płynność inwestycji i zysk. Inwestycja okaże się zyskowna, jeśli będziemy potrzebną wiedzę, umiejętności i czas na przeanalizowanie strategii inwestycyjnej.

Dodaj komentarz