Odwrócona hipoteka – dobra inwestycja dla starszych i samotnych

Wszędzie, gdzie tylko piszę się o inwestowaniu, pisze się w kontekście pomnażania już zdobytego majątku czy też pomnażania części swojego kapitału przeznaczonego właśnie na zainwestowanie. Fakt, dokładnie właśnie z tym kojarzy nam się inwestowanie pieniędzy. Docelowo przenieść każda inwestycja musi się przenieść na osiągnięcie określonego zysku bądź określonej straty. Nie mniej jednak chcielibyśmy dzisiaj poruszyć tematykę czegoś zupełnie innego a artykuł ten zadedykować osobom starszym i samotnym, ale posiadającym swoją własną nieruchomość. Nomen omen, w posiadanie tej nieruchomości trzeba było przez laty inwestować pieniądze, więc właśnie na lata swojej starości można dzięki temu zebrać żniwo tych inwestycji. Chcielibyśmy zaproponować, opisać i dokładnie przedstawić tak zwaną odwróconą hipotekę, czyli produkt bankowy, który może pomóc osobom otrzymującym małe świadczenia emerytalne, ale za to posiadającym swoją własną nieruchomość. Taką odwróconą hipotekę zawiera się dożywotnio, w związku z czym dla osób, które będą długo jeszcze cieszyć się życiem może to być duża szansa na lepsze dni swojego życia.
Na pewno możliwość skorzystania z odwróconej hipoteki nie jest inwestowaniem w tradycyjnym rozumieniu. Może jednak przynieść dodatkowy dochód czy po prostu dodatek finansowy do niewielkiej często emerytury. Starsze osoby posiadające jakąś nieruchomość mogą przekazać je w formie darowizny na rzecz banku, w którym taką odwróconą hipotekę się uzyskuje. Bank w zamian dożywotnio będzie wypłacał określoną kwotę pieniędzy każdego miesiąca osobie, która na takie zainwestowanie swojej nieruchomości się zdecyduje. Układ jest jak najbardziej uczciwy, o ile z takiej możliwości korzystamy we współpracy z uczciwym bankiem a nie jakąś firmą pożyczkową czy pseudobankiem albo parabankiem. Przekazując swoją nieruchomość na rzecz banku zostawiamy sobie oczywiście dożywotnie prawo korzystania z niej. Zatem, nikt nie może wcześniej zabrać nikomu takiej powierzonej w odwróconą hipotekę nieruchomości. Oto bardzo ważne, ponieważ osoby starsze zyskują w ten sposób zabezpieczenie swojego zamieszkania a jednocześnie dodatkowe pieniądze na godne przeżycie okresu swojej starości. A jak wszyscy dobrze wiedzą, bardzo często za państwowe świadczenia, nie da się godnie żyć ani funkcjonować.
Wartość nieruchomości jest oczywiście odpowiednio wyceniana przez rzeczoznawców instytucji finansowej. Określoną wartość, mówiąc kolokwialnie, przelicza się na szacowane miesiące życia statystycznego Polaka, wszystko oczywiście kalkulując według wieku osoby, która na odwróconą hipotekę się decyduje. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby starsze mogą liczyć nawet na tysiąc złotych miesięcznie więcej do kresu swojego życia. Najwięcej na takiej inwestycji mogą zyskać jedynie Ci, którzy będą żyli jeszcze długo po podpisaniu umowy o odwróconą hipotekę. Im więcej miesięcy życia tym więcej otrzyma się za przepisaną na rzecz banku nieruchomość. Trzeba jednak wiedzieć, że instytucje finansowe oferujące taką możliwość kupienia nieruchomości potrafią dobrze wszystko skalkulować i raczej rzadko nie udaje im się wyjść na tej transakcji na swoje. W każdym razie, osoby starsze i bezdzietne, które i tak nie mają komu swojego majątku przepisać, mogą pośrednio zainwestować w swoją spokojną starość. Zanim ktoś zdecyduje się na skorzystanie z takiej odwróconej hipoteki powinien dokładnie dowiedzieć się o jakiego wieku minimum można do niej przystąpić i co najważniejsze – jakie kryteria obowiązują przy wyliczaniu miesięcznej stawki wypłacanej w formie świadczenia za przepisanie takiej nieruchomości.

Dodaj komentarz