Przeczytaj to i nie bądź już analfabetą finansowym!

Jednym z powodów, dlaczego wielu ludzi nie bierze udziału w grze inwestowania jest to, że grają bez zrozumienia zasad, które je regulują. Jest to oczywista prawda, że nie można wygrać gry jeśli narusza się jej zasady. Jednak trzeba znać zasady, zanim w się to wejdzie, dzięki temu można uniknąć ich naruszania. Innym powodem dlaczego ludzie nie korzystają z inwestowaniu jest to, że grają w grę, nie rozumiejąc, o co w tym wszystkim chodzi. Z tego powodu ważne jest, aby zdemaskować znaczenie terminu, „inwestycja”. Czym jest inwestycja? Inwestycja jest to generowanie dochodu. Jest to bardzo ważne, aby zwrócić uwagę na każde słowo w definicji, ponieważ są one ważne w zrozumieniu rzeczywistego znaczenia inwestycji.

W odniesieniu do powyższej definicji, istnieją dwie główne cechy inwestycji. Każde posiadanie mienia musi spełniać oba warunki, zanim będzie mogło to zakwalifikować się do nazwy inwestycji. W przeciwnym razie będzie to coś innego niż inwestycja. Pierwszym elementem inwestycji jest to, że jest ona czymś cennym – to coś, co jest bardzo przydatne i ważne. Dlatego też wszelkie posiadane rzeczy, które nie mają żadnej wartości, nie są i nie mogą być inwestycją. W tej definicji, bezwartościowe, bezużyteczne lub nieznaczne właściwości lub nieruchomość nie jest to inwestycja. Każda inwestycja ma wartość, którą można określić ilościowo – finansowo. Innymi słowy, każda inwestycja musi być czymś w rodzaju wartości pieniężnej.

Drugim elementem inwestycji jest to, że oprócz bycia wartościowym, to musi generować dochód. Oznacza to, że musimy być w stanie zarabiać pieniądze, a przynajmniej pomóc w procesie robienia pieniędzy. Każda inwestycja musi mieć obowiązek, odpowiedzialność i funkcjonalność przynoszenia zysku. To jest nieodłączną cechą inwestycji. Wszelkie właściwości, które nie mogą generować przychodów dla właściciela, lub przynajmniej pomóc właścicielowi w generowaniu dochodów, nie są i nie mogą być inwestycją niezależnie od tego, jak cenne mogą być. Ponadto, każda opcja która nie może zagrać spełnić którejkolwiek z tych ról finansowych nie jest inwestycją, niezależnie od tego, jak droga i kosztowna może być.

Jest jeszcze inna cecha inwestycji, która jest ściśle związana z drugą cechą opisaną powyżej, której każdy powinien być bardzo świadomy. Dzięki niej można zdać sobie sprawę, czy jest cenną inwestycją, czy nie. Inwestycja, która nie generuje pieniędzy w ścisłym tego słowa znaczeniu, albo nie może pomóc w generowaniu dochodów, oszczędza pieniądze. Taka inwestycja odciąga właściciela od niektórych wydatków, choć może brakuje jej zdolności do przyciągania pieniędzy do kieszeni inwestora. Inwestycja generuje pieniądze dla właściciela, choć nie w sensie ścisłym. Innymi słowy, inwestycja wciąż pełni funkcję tworzenia bogactwa dla właściciela / inwestora.

Co do zasady, każda wartościowa rzecz oprócz tego, co jest bardzo przydatne i ważne, musi mieć zdolność do generowania dochodów dla właściciela lub pomóc mu zaoszczędzić pieniądze zanim będzie można ją zakwalifikować jako inwestycja. Bardzo ważne jest, aby podkreślić drugą cechę inwestycji (tj inwestycji jako generującej dochód). Powodem tego twierdzenia jest to, że większość ludzi uważa tylko pierwszą funkcję jako wyznacznik tego, co stanowi inwestycję. Rozumieją inwestycję po prostu jako coś wartościowego, nawet jeśli nie mają z tego czegoś dochodowego. Takie błędne myślenie zazwyczaj ma poważne długofalowe konsekwencje finansowe. Tacy ludzie często cierpią z powodu kosztownych błędów finansowych.

Być może jedną z przyczyn tego nieporozumienia jest to, co często spotyka się w świecie akademickim. W badaniach finansowych w tradycyjnych instytucjach edukacyjnych i publikacji naukowych, inwestycje – inaczej zwanych aktywami – to same kosztowności lub właściwości. To dlatego organizacje biznesowe traktują wszystkie swoje kosztowności i właściwości jako ich aktywa, nawet jeżeli nie generują żadnych dochodów. Takie pojęcie inwestycji jest nie do przyjęcia wśród ludzi wykształconych finansowo, ponieważ jest nie tylko błędne, ale również mylące i zwodnicze.


Szkoda tylko, że wiele osób, zwłaszcza aktywnych finansowo to ignoranci którzy uważają za inwestycje kosztowności, które nie generują żadnych dochodów. Ludzie, którzy tak robią są analfabetami finansowymi. To dlatego, że nie mają przyszłości w swoich finansach. To osoby należące do wykształconych finansowo opisują inwestycje realizowane rzez analfabetów finansowych. To pokazuje różnicę w percepcji, rozumowaniu i myśleniu między finansowo wykształconymi ludźmi i tymi wyżej wymienionymi.

Dodaj komentarz