P2P lending w deweloperce – gdzie inwestować w projekty z zabezpieczeniem na nieruchomości?

Szary nowoczesny budynek z dużymi oknami na tle niebieskiego nieba.
Projekty z zabezpieczeniem na nieruchomości to ciekawa i stosunkowo bezpieczna lokata kapitału.

Inwestowanie w nieruchomości kojarzy się z koniecznością posiadania wysokiego kapitału oraz długim okresem zwrotu z inwestycji. Tymczasem w Europie działa wiele platform P2P w branży nieruchomości, które umożliwiają inwestowanie znacznie mniejszych kwot.

Ten sposób inwestycji zapewnia z góry ustaloną stopę zwrotu z inwestycji i pozwala na dywersyfikację ryzyka. W tym artykule przedstawiamy 11 platform, które umożliwiają inwestowanie w nieruchomości mniejszych kwot na terenie UE i UK.

Jak to działają platformy P2P w branży nieruchomości?

Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem finansowania zgłasza swój projekt do platformy P2P. Platforma po swojej stronie przeprowadza audyt prawno-inwestycyjny nieruchomości stanowiącego zabezpieczenie oraz tworzy ramy prawne będące podstawą pożyczki.
Jeśli projekt przejdzie pozytywnie audyt, informacje o projekcie trafiają na stronę dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników. Tam działa zasada ‘kto pierwszy ten lepszy’. Inwestor który zdecyduje się na inwestycje przekazuje środki na wskazane konto.
Platformy zwykle mają minimalną kwotę inwestycji, którą trzeba włożyć w projekt. Niektóre z platform same współinwestują swoje środki w projekty dostępne dla inwestorów.

Jakie są typy inwestycji P2P w branży nieruchomości?

Niektóre platformy oferują więcej niż jeden typ inwestycji w nieruchomości. W rezultacie, oprócz standardowych pożyczek na budowę, platformy mogą oferować różne typy ‘hybrydowych’ inwestycji w nieruchomości. Do najczęściej stosowanych należą:

  • Pożyczka deweloperska  – pożyczka na potrzeby kupna lub przebudowy nieruchomości, oraz koszty utrzymania nieruchomości do czasu, gdy może być sprzedana
  • Bridge loan – kredyt pomostowy – pożyczka pieniędzy na pokrycie przerwy między dwiema transakcjami (kupnem jednego budynku i sprzedażą drugiego).

Platformy P2P w branży nieruchomości w Europie

Polski rynek P2P lending wciąż raczkuje w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. To UK jest liderem tego rynku w Europie.

Od czasu wyjścia UK z Unii Europejskiej, część regulacji na terenie Wielkiej Brytanii uległo zmianie. W związku z tym platformy zarejestrowane na terenie UK mogą wymagać innych dokumentów weryfikacyjnych niż te stosowane w PL czy innych krajach UE.

A oto lista najpopularniejszych platform, które specjalizują się w  inwestowaniu w nieruchomości. W oparciu o dane przedstawione w raportach na ich temat prezentujemy ich podstawowe parametry:

1. Somo

Strona: https://www.somo.co.uk/register 

Główny typ inwestycji: Kredyt pomostowy i kredyt na renowacje

Obszar inwestycji: tylko Wielka Brytania

Wysokość pożyczek: od £25,000 do £5 milionów

Termin zwrotu: zwykle do roku

Minimalna kwota inwestycji: minimum £5,000 per pojedyncza projekt

Stopa zwrotu: zwykle ok. 12%

Opis: Nie każdy może zostać inwestorem na platformie somo. Aby to zrobić, trzeba spełnić warunki i potwierdzić bycie inwestorem na terenie UK. Somo uchodzi na jedną z najlepszych tego typu platform na świecie. Oferuje wysokie zwroty z inwestycji, a pożyczki są zabezpieczone. Platforma ma wielu użytkowników i wiele ofert znika po kilku godzinach od publikacji. Pożyczkobiorcy szukają tu zwykle środków na szybki zakup lub remont mieszkania pod flipa lub jako zastaw nieruchomości na potrzeby prowadzenia biznesu.

2. Kuflink

Strona: https://invest.kuflink.co.uk

Główny typ inwestycji: pożyczki pomostowe, pożyczki deweloperskie

Obszar inwestycji: tylko UK

Termin zwrotu: zwykle 3-12 miesięcy

Stopa zwrotu: 6-7%

Opis: Pożyczki na platformie Kuflink przeznaczone są dla inwestorów mniej skłonnych do ryzyka. Sama platforma ma mniejszy zasięg niż somo, choć ma dobre opinie.

3. EstateGuru

Strona: https://estateguru.co/

Główny typ inwestycji: kredyty pomostowe i deweloperskie

Obszar inwestycji: Unia Europejska

Wysokość pożyczek: 

Termin zwrotu: 6-36 miesięcy

Minimalna kwota inwestycji: 50 EUR

Stopa zwrotu: zwykle 10-12%

Opis: Istnieje na rynku od 2014 roku. Jedna z najlepszych platform dla inwestorów europejskich. Przez EstateGuru zainwestowano łącznie 677M EUR.

4. Crowdproperty

Strona: https://www.crowdproperty.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie

Obszar inwestycji: UK

Stopa zwrotu: ok. 8%

Opis: Platforma zapewnia finansowanie dla mniejszych inwestycji w UK. Inwestycje często znikają szybko z ich strony.

5. BlendNetwork

Strona: https://blendnetwork.com/

Główny typ inwestycji: kredyty pomostowe i deweloperskie

Obszar inwestycji: UK

Minimalna kwota inwestycji: £1,000

Stopa zwrotu: do 15%, zwykle 8-12%

Opis: Najwyższe zwroty na rynku UK. Szybko rozwijająca się platforma. Oferty szybko znikają, więc inwestycja może być trudniejsza niż w przypadku platform z większą podażą ofert.

6. Reinvest24

Strona: https://www.reinvest24.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie

Obszar inwestycji: kraje bałtyckie, Hiszpania, Mołdawia

Termin zwrotu: 9-12 miesięcy

7. EvoEstate

Strona: https://evoestate.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie

Obszar inwestycji: Unia Europejska

Stopa zwrotu: 6-13%

Opis: Platforma listuje oferty z 19 innych platform. Wybierają spośród nich te ich zdaniem najkorzystniejsze i sami współ inwestują środki w te projekty. W rezultacie, ta platforma pozwala na inwestowanie w innych platformach bez konieczności otwierania środków w innych platformach.

8. CrowdEstate

Strona: https://crowdestate.eu/

Obszar inwestycji: kraje bałtyckie i Włochy

Stopa zwrotu: 10-16%

Opis: Wyższe stopy zwrotu, ale i wyższe ryzyko. Zatem jest to świetny wybór dla bardziej doświadczonych.

9. LetsInvest

Strona: https://letsinvest.eu/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie

Obszar inwestycji: Litwa

Minimalna kwota inwestycji:

Stopa zwrotu: 7-10%

Opis: Dzisiaj platforma oferuje tylko inwestycje na terenie Litwy. 

10. FutureBricks

Strona: https://futurebricks.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie i pomostowe

Obszar inwestycji: UK

Stopa zwrotu: 10-13%

Opis: Platforma koncentruje się na małych inwestycjach na terenie UK. 

11. Rendity

Strona: https://rendity.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki zabezpieczone hipoteką

Obszar inwestycji: Niemcy i Austria

Stopa zwrotu: 4-7%

Podsumowanie

Wiele z niżej wymienionych platform P2P weryfikuje podmioty, które starają się pozyskać kapitał, a inwestycje są zabezpieczone nieruchomością. Warto jednak pamiętać, że wciąż może wystąpić ryzyko niewypłacalności podmiotu któremu udzielimy pożyczki. Sam fakt weryfikacji pożyczkobiorcy przez platformę nie oznacza 0% ryzyka. W związku z tym przed podjęciem takiej decyzji zachęcamy do zapoznania się z warunkami na każdej stronie i samodzielnego podjęcia decyzji. A jeśli interesuje Cię inwestowanie bezpośrednio zobacz co pisaliśmy na temat inwestowania w nieruchomości nad Morzem Śródziemnym.

Leave a Comment