Platformy P2P o najwyższej stopie zwrotu

Platformy P2P o najwyższej stopie zwrotu.
Platformy P2P często oferują dwucyfrowe zwroty dla inwestorów.

Platformy P2P oferujące pożyczki to niedoceniana i dość słabo popularna forma inwestowania w Polsce. Tymczasem na rynku dostępnych jest wiele platform, które pozwalają na zarobienie 10-20% w skali roku. W tym artykule przedstawiliśmy platformy P2P o najwyższej stopie zwrotu.

Jak działają platformy P2P?

Osoby indywidualne pożyczają pieniądze innym osobom lub instytucjom, będąc alternatywą dla banków. Jak to działa?

  1. Pożyczkobiorca składa wniosek o pożyczkę na platformie P2P: Zazwyczaj podają informacje o swojej zdolności kredytowej, dochodach i celu pożyczki.
  2. W zależności od platformy na której się to odbywa, platforma w mniejszym lub większym stopniu weryfikuje te informacje, aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczkodawcom. Platforma działa jako pośrednik i zajmuje się obsługą pożyczek. 
  3. Zainteresowani inwestorzy wybierają interesującą ich inwestycje i finansują całość lub część pożyczki. 
  4. Pożyczka jest spłacana: Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę wraz z odsetkami w ustalonym w umowie czasie. Inwestorzy zarabiają na swojej inwestycji dzięki odsetkom, a platforma pobiera opłatę za swoje usługi od pożyczkobiorcy.

Kim są pożyczkobiorcy?

Platformy zwykle specjalizują się w pożyczkach dla konkretnego typu pożyczkobiorcy. Oto przykładowe typy pożyczkobiorców:

Małe i średnie firmy

Mogą one obejmować m. in. sklepy detaliczne, restauracje, profesjonalne firmy usługowe.

Nieruchomości

Pożyczkodawcy P2P pożyczają pieniądze deweloperom, właścicielom i inwestorom nieruchomości na rozwój, zakup, remont nieruchomości lub na kredyt pomostowy

Osoby indywidualne

Pożyczki konsumentom na różne cele, takie jak poprawa jakości domu, konsolidacja zadłużenia i inne.

Startupy

Niektóre platformy P2P pożyczają pieniądze startupom i firmom na wczesnym etapie rozwoju na finansowanie ich działalności, rozwój produktu i inne.

Projekty ekologiczne

Pożyczki na projekty związane z energią odnawialną, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz inne inicjatywy przyjazne dla środowiska.

Ryzyka związane z platformami P2P

Platformy pożyczkowe P2P mogą być dobrym sposobem na inwestowanie pieniędzy, ale ważne jest, aby mieć świadomość, jakie niosą ze sobą ryzyka.

Oto kilka z nich:

Ryzyko kredytowe

Platformy P2P często pożyczają pieniądze podmiotom, które nie chcą lub mają trudności z uzyskaniem finansowania z tradycyjnych źródeł. Warto pamiętać zatem, że istnieje ryzyko niewykonania zobowiązania. Wiele platform oferuje jednak zwrot środków, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania.

Ryzyka prawne

Pożyczki P2P to wciąż stosunkowo nowa i szybko rozwijająca się branża, a przepisy mogą się znacznie różnić w zależności od kraju w którym działa platforma. 

Trudność wycofania pieniędzy przed czasem

Gdy pożyczamy środki innemu podmiotowi, to środki otrzymujemy dopiero w momencie gdy pożyczka stanie się wymagalna. Nie możemy oczekiwać wcześniejszego spłacenia zobowiązania. Możemy odsprzedać innej osobie ten kredyt, ale wiąże się to ze stratą i ze sporym wysiłkiem niezbędnym do znalezienia chętnego.

Ryzyko platformy

Warto korzystać z platform, które działają od kilku lat i mają dobre wyniki w zakresie zwrotów i historii spłat pożyczek. Polecamy poczytać jakie formy zabezpieczenia kapitału oferuje dana platforma.

To oczywiście nie wszystkie ryzyka, które mogą wystąpić. Przed inwestycją warto poczytać opinie o danej platformie i samodzielnie podjąć decyzje inwestycyjną. 

Platformy P2P o najwyższych stopach zwrotu

afranga

Strona: https://afranga.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki osobiste, konsumenckie

Obszar inwestycji: Bułgaria

Termin zwrotu: 1-24 miesięcy

Stopa zwrotu: ok. 16%

Opis: Pożyczki są zabezpieczone przez platformę na wypadek braku spłaty przez pożyczkobiorcę. 

Bulkestate

Strona: https://www.bulkestate.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki deweloperskie i pomostowe

Obszar inwestycji: cała Europa, platforma zarejestrowana w Estonii

Termin zwrotu: zwykle 12-24 miesiące

Stopa zwrotu: 12-14%

Opis: Na rynku od 2016 roku. Minimalna inwestycja t zaledwie 50 EUR. Niestety na platformie znajduje się stosunkowo mało ofert. 

Heavy Finance

Strona: https://heavyfinance.com/pl/

Główny typ inwestycji: pożyczki dla rolników (sprzęt)

Obszar inwestycji: Polska, Litwa, Rumunia, Portugalia 

Termin zwrotu: 4-48 miesięcy

Stopa zwrotu: zwykle 10-14%

Opis: Oferuje pożyczki zabezpieczone na ciężkich maszynach rolniczych, takich jak ciągniki i inne urządzenia rolnicze. Silne zwroty i interesująca klasa aktywów.

CrowdEstate

Strona: https://crowdestate.eu/

Główny typ inwestycji: pożyczki zabezpieczone hipoteką

Obszar inwestycji: cała Europa

Termin zwrotu: 8-48%

Stopa zwrotu: 10-16%

Opis: Założona w 2014 roku. Crowdestate jest regulowaną estońską instytucją płatniczą. Minimalna inwestycja to 100 EUR. 

LenderMarket

Strona: https://lendermarket.com/

Główny typ inwestycji: kredyty konsumenckie i zabezpieczone hipoteką

Obszar inwestycji: cała Europa (głównie Hiszpania, Polska, Finlandia, Czechy)

Termin zwrotu: 

Stopa zwrotu: 12-14%

Opis: Minimalna inwestycja do 10 EUR. Lendermarket oferuje usługę Buyback jako zabezpieczenie inwestycji. 

Robocash

Strona: https://robo.cash/

Główny typ inwestycji: pożyczki konsumenckie krótkoterminowe i długoterminowe zabezpieczone kredyty

Obszar inwestycji: cała Europa

Termin zwrotu: 1-24 miesięcy

Stopa zwrotu: 12-14%

Opis: Założona w 2017 roku. Gwarancja buyback jako zabezpieczenie. Inwestycja od 1 EUR

Bondora

Strona: https://www.bondora.com/pl

Główny typ inwestycji: pożyczki konsumenckie

Obszar inwestycji: cala Europa

Termin zwrotu: 3-60 miesięcy

Stopa zwrotu: zależnie od opcji 

Opis: Najstarsza i największa platforma P2P w Europie. 

Esketit

Strona: https://esketit.com/

Główny typ inwestycji: pożyczki konsumenckie

Obszar inwestycji: cały świat

Termin zwrotu: 1-3 miesiące

Stopa zwrotu: 12-14% rocznie

Opis: Na platformie zainwestowano już ponad 150M EUR. 

Somo

Strona: https://www.somo.co.uk/register 

Główny typ inwestycji: Kredyt pomostowy i kredyt na renowacje

Obszar inwestycji: tylko Wielka Brytania

Termin zwrotu: do 12 miesięcy

Stopa zwrotu: ok. 12%

Opis: Nie każdy może zostać inwestorem na somo. Trzeba spełnić warunki i potwierdzić bycie inwestorem na terenie UK, aby dołączyć do platformy. Somo uchodzi na jedną z najlepszych tego typu platform na świecie. Oferuje wysokie zwroty z inwestycji, a pożyczki są zabezpieczone. 

BlendNetwork

Strona: https://blendnetwork.com/

Główny typ inwestycji: kredyty pomostowe i deweloperskie

Obszar inwestycji: UK

Stopa zwrotu: do 15%, zwykle 8-12%

Opis: Najwyższe zwroty na rynku UK. Szybko rozwijająca się platforma. Oferty szybko znikają, więc inwestycja może być trudniejsza niż w przypadku platform z większą podażą ofert.

FinBee

Strona: https://www.finbee.lt/en/

Główny typ inwestycji: pożyczki konsumenckie i dla biznesu

Obszar inwestycji: Litwa

Termin zwrotu: 

Stopa zwrotu: 13-27%

Opis: FinBee to mała platforma, która oferuje pożyczki wysokim oprocentowaniu. Nie ma żadnych „gwarancji wykupu”. Chociaż stopy procentowe są dość wysokie, niektóre klasy pożyczek mają wysokie wskaźniki niedotrzymania zobowiązań. Najbardziej odpowiednia dla doświadczonych inwestorów.

Podsumowanie

Pożyczki P2P mogą zapewnić wysokie roczne stopy zwrotu, a wiele platform p2p oferuje różnego typu zabezpieczenia dla inwestorów. O platformach P2P oferujących zabezpieczenie w formie nieruchomości możesz przeczytać w naszym artykule. Platformy P2P o najwyższej stopie zwrotu mogą być bardzo atrakcyjne, ale przed każdą tego typu inwestycją zachęcamy jednak do zapoznania się z ocenami i opiniami danych platform, aby zminimalizować ryzyko utraty swoich środków. 

Leave a Comment